Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ Khách hàng phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu chúng tôi cung cấp. Cụ thể, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ gửi hóa đơn, số điện thoại nhằm các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý
 • Bảo hành sản phẩm và chăm sóc hỗ trợ Khách hàng khi cần.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch với Khách hàng
 • Ngăn ngừa các hoạt động lạm dụng, giả mạo chiếm đoạt tài sản, dịch vụ của Khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Sử dụng thông tin Khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mãi, tri ân Khách hàng thân thiết, Khách hàng VIP; để triển khai các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.
 • Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ.
 • Sử dụng thông tin Khách hàng trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin khách hàng được lưu giữ thêm một năm tính từ khi hết thời gian bảo hành sản phẩm.
 • Người tiêu dùng hoàn toàn có thể từ chối và yêu cầu mayep.vn xóa bỏ thông tin cá nhân của họ đã cung cấp, từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email, hoặc gọi điện thoại.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách hàng

 • Trong nội bộ Công ty Cổ phần Home Cooking Group
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tương đương yêu cầu trong trường hợp thực thi pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.

Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp cung cấp cho công ty tài chính khi khách hàng mua trả góp, cung cấp hãng để trao thưởng hoặc trường hợp khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Chúng tôi cam kết  sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *