CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN TẠI NGỌC TRẦM HƯƠNG

Chính sách vận chuyển hàng hóa tại Ngọc Trầm Hương

1. Chính sách vận chuyển

Ngọc Trầm Hương sẽ gửi qua các đơn vị vận chuyển để giao hàng cho quý khách.
  • Với các trường hợp trong Thành phố Bắc Giang: Hàng sẽ được giao trong ngày
  • Với các khách hàng ở ngoại tỉnh: Thơi gian giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc.
Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận. Đơn vị cung cấp dịch vụ logistic có trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) tới người mua và người bán khi có yêu cầu.

2. Chính sách kiểm hàng

  • Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm.
  • Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.
  • Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.
  • Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi đơn quý khách liên hệ qua Email: ngoctramhuong.vn@gmail.com hoặc số điện thoại 0904838686 chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi yêu cầu của quý khách.

3. Cơ chế tiếp nhận và hỗ trợ

Trong trường hợp Quý khách cần làm rõ thông tin hoặc hỗ trợ về các chính sách vận chuyển tại Ngọc Trầm Hương, vui lòng liên hệ::