Vòng tay Đá mắt hổ

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Vòng tay đá mắt hổ nâu váng kích thích lòng tin, dũng khí, nâng cao năng lực hành động, tăng cường sức sống và sức mạnh của cơ bắp cũng như chấp nhận khó khăn thử thách, cải thiện được sức khoẻ tự nhiên.